ДОНИРАЈТЕ ЗА Е-ХЕМИЈА!

Почитувани,

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката „Е-ХЕМИЈА“ Прилеп, е непрофитна, невладина организација чија цел е Унапредување и развој на образованието и науката и подигнување на еколошката свест во заедницата. 

Мисијата на Здружението Е-ХЕМИЈА е да се дава придонес во популаризација на Хемијата како наука и всадување на љубов на младите кон хемијата, да придонесува во изготвувањето и примената на дигитални дидактички материјали со кои би се унапредувал и олеснувал образовниот процес за учениците, за студентите и за наставниците како и будење на еколошката свест и еколошкиот активизам.

Веб страната ehemija.mk е наменета за секој корисник и сите материјали на истата секој може да ги преземи и истите да ги користи - БЕСПЛАТНО.

Многу ученици, студенти, професори, кај нас и во светот, ја користат страната Е-ХЕМИЈА.

За збогатување на содржините, за обновување на презентациите, за подобрување на образованието, за подобрување на изучувањето на хемијата, за будење на интерес на младите кон хемијата, екологијата и воопшто кон науките, за зголемување на грижата за животната средина ...

ДОНИРАЈТЕ ЗА Е-ХЕМИЈА!

Секаков вид на донација, ни е добредојдена.

ВИ БЛАГОДАРИМЕ!

 

ЕДБ:  4021021542824

Денарска трансакциска сметка бр.  270075280430157

Банка на примачот: ХАЛКБАНК А.Д. Скопје 

 

Контактни информации:

e-hemija logo

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката
„Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп

Испрати порака:
e-hemija контакт

Е-Хемија на Facebook:
e-hemija facebook

Е-Хемија на Twitter:
e-hemija facebook

Пријатели на науката:

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката „Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп
Copyright © 2024 ehemija.mk

WebDesign www.nainternet.mk

e-hemija