Презентации по хемија за основно образование

Дидактички материјали и дигитални содржини по хемија за деветто одделение

Презентации по хемија за деветто одделение

Презентациите не се наменети за гледање на мобилен телефон и се само за читање (Read Only) !

Историја на атомотИсторија на атомот (Види повеќе за презентацијата)

Структура на атомотСтруктура на атомот (Види повеќе за презентацијата)

Атомската структура и периодниот систем на елементитеАтомската структура и периодниот систем на елементите (Види повеќе за презентацијата)

Хемиски симболи на елементите, атомски и масен бројХемиски симболи на елементите, атомски и масен број (Види повеќе за презентацијата)

Електронска конфигурацијаЕлектронска конфигурација (Види повеќе за презентацијата)

Трендови во таблицата на периодниот систем на елементитеТрендови во таблицата на периодниот систем на елементите (Види повеќе за презентацијата)

Повеќе за периодичноста на својствата на групитеПовеќе за периодичноста на својствата на групите (Види повеќе за презентацијата)

Запознавање со ковалентни врскиЗапознавање со ковалентни врски (Види повеќе за презентацијата)

Ковалентно сврзување меѓу разни атомиКовалентно сврзување меѓу разни атоми (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка на темите структура на атомот и периоден системСамопроверка на темите структура на атомот и периоден систем (Види повеќе за презентацијата)

Врска меѓу валентноста и хемиските формулиВрска меѓу валентноста и хемиските формули (Види повеќе за презентацијата)

Формули на бинарни соединенијаФормули на бинарни соединенија (Види повеќе за презентацијата)

Формули на соединенија што содржат атомски групиФормули на соединенија што содржат атомски групи (Види повеќе за презентацијата)

Формули на соединенија што содржат преодни металиФормули на соединенија што содржат преодни метали (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка на тема IIСамопроверка на тема II (Види повеќе за презентацијата)

Запознавање со брзината на хемиските реакцииЗапознавање со брзината на хемиските реакции (Види повеќе за презентацијата)

Концентрација и брзина на хемиските реакцииКонцентрација и брзина на хемиските реакции (Види повеќе за презентацијата)

Допирна површина и брзина на реакцијатаДопирна површина и брзина на реакцијата (Види повеќе за презентацијата)

Температурата и брзина на хемиската реакцијаТемпературата и брзина на хемиската реакција (Види повеќе за презентацијата)

Катализатори и брзина на реакцијаКатализатори и брзина на реакција (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка на темата брзина на хемиските реакцииСамопроверка на темата брзина на хемиските реакции (Види повеќе за презентацијата)

Запознавање со поимот јониЗапознавање со поимот јони (Види повеќе за презентацијата)

Атоми и јониАтоми и јони (Види повеќе за презентацијата)

Атоми и јони - IIАтоми и јони - II (Види повеќе за презентацијата)

Јонска врскаЈонска врска (Види повеќе за презентацијата)

Запишување хемиски равенкиЗапишување хемиски равенки (Види повеќе за презентацијата)

Израмнување на хемиски равенкиИзрамнување на хемиски равенки (Види повеќе за презентацијата)

Израмнување на хемиски равенки - вежбиИзрамнување на хемиски равенки - вежби (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка на тема IVСамопроверка на тема IV (Види повеќе за презентацијата)

Реакции на металите со кислородотРеакции на металите со кислородот (Види повеќе за презентацијата)

Реакции на металите со водаРеакции на металите со вода (Види повеќе за презентацијата)

Реакции на метали со киселиниРеакции на метали со киселини (Види повеќе за презентацијата)

Поделба и состав на соединенијатаПоделба и состав на соединенијата (Види повеќе за презентацијата)

Примена на низата на реактивностПримена на низата на реактивност (Види повеќе за презентацијата)

Реакции на заменаРеакции на замена (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка на тема бр.5Самопроверка на тема бр.5 (Види повеќе за презентацијата)

Добивање на соли од киселиниДобивање на соли од киселини (Види повеќе за презентацијата)

Добивање на соли од оксидиДобивање на соли од оксиди (Види повеќе за презентацијата)

Добивање на соли од нерастворливи карбонатиДобивање на соли од нерастворливи карбонати (Види повеќе за презентацијата)

Добивање соли од карбонати растворливи во водаДобивање соли од карбонати растворливи во вода (Види повеќе за презентацијата)

Добивање на соли од хидроксидиДобивање на соли од хидроксиди (Види повеќе за презентацијата)

Резимирање за добивање на солиРезимирање за добивање на соли (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка на тема 6Самопроверка на тема 6 (Види повеќе за презентацијата)

Егзотермни и ендотермни реакцииЕгзотермни и ендотермни реакции (Види повеќе за презентацијата)

Горење, егзотермна реакцијаГорење, егзотермна реакција (Види повеќе за презентацијата)

Испитување на горењетоИспитување на горењето (Види повеќе за презентацијата)

Разгледување на гориватаРазгледување на горивата (Види повеќе за презентацијата)

Ендотермни реакцииЕндотермни реакции (Види повеќе за презентацијата)

Повеќе за преносот на енергија од реакциитеПовеќе за преносот на енергија од реакциите (Види повеќе за презентацијата)

Дишење и фотосинтезаДишење и фотосинтеза (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка на тема 7Самопроверка на тема 7 (Види повеќе за презентацијата)

Генерален спонзор

генерален спонзор

Хит-твит

hit-tvit

Пријатели на науката

спонзор
спонзор
спонзор

Хемија за сите

Сер Вилијам Ремзи

Хемичарот кој додаде уште една група во Периодниот систем на елементите


Историјата на огледалото

Огледалото, како предмет, e еден од безвременските цивилизатори на човештвото


Молекуларни магнети

Дилантанидните комплекси би можеле да го отворат патот за нов вид на супермоќни перманентни магнети


Молекула што ќе ги замени тешките физички вежби

Молекулата SLU-PP-332 има потенцијал да се избори со дебелината, дијабетесот и срцевите болести


>>Види повеќе слични содржини!

Презентации и поимници

Презентации за основно образование

e hemija

Презентации за средно образование

hemija .ppt

Контактни информации:

e-hemija logo

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката
„Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп

Испрати порака:
e-hemija контакт

Е-Хемија на Facebook:
e-hemija facebook

Е-Хемија на Twitter:
e-hemija facebook

Пријатели на науката:

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката „Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп
Copyright © 2023 ehemija.mk

WebDesign www.nainternet.mk

e-hemija