Презентации по хемија за основно образование

Дидактички материјали и дигитални содржини по хемија за осмо одделение

Презентации по хемија за осмо одделение

Презентациите не се наменети за гледање на мобилен телефон и се само за читање (Read Only) !

sto e hemijaШто е хемија

istoriski razvoj na hemijataИсториски равој на хемијата

laboratoriski priborЛабораториски прибор

bezbednost vo laboratorijБезбедност во лабораторија

simboli za opasnostСимболи за опасност

teorija za-cesticki na materijataТеорија на честички на материјата

promena na agregatnata sostojbaПромена на агрегатната состојба

gasen pritisokГасен Притисок

difuzijaДифузија

samoproverka agregatna sostojbaСамопроверка на темата „Агрегатна состојба на материјата“

materijali i predmetiМатеријали и нивна примена

sporeduvanje na materijaliСпоредување материјали

tablica na periodniot sistem na elementiteТаблица на Периодниот систем на елементите

metali semimetali i nemetaliМетали семиметали и неметали

leguriЛегури

samoroverka metali i nemetaliСамопроверка на темата „Метали и неметали“

atomi molekuli i prosti supstanciАтоми, молекули и прости супстанци

hemiski simboli i formuli pptХемиски симболи и формули

nazivi i simboli na hemiski elementiНазиви и симболи на хемиските елементи

prosti supstanci smesi i soedinenijaПрости супстанци смеси и соединенија

soedinenijaШто е соединение

valentnostВалентност

identikacija na nekoi elementi vo soedinenijaИдентификација на некои елементи во соединенија

razllozuvanje na soedinenija do prosti supstanciРазложување на некои соединенија до прости супстанци

hemiski formuliПретставување на соединенијата со помош на хемиски формули

ispituvanje na reakcija na zelezo i sulfurИспитување на реакција на железо и сулфур

razdvojuvanje komponenti na smesiРаздвојување компоненти на смеси

samoproverka na temata prosti supstanci soedinenija i smesiСамопроверка на темата „Прости супстанци,соединенија и смеси“

fizicka promena ili hemiska reakcijaФизичка промена или хемиска реакција

reactanti i produktiРеактанти и продукти

zakon za zapazuvawe na masataЗакон за запазување на масата

dobivanje na oksidiДобивање на оксиди

reakcii so vodaРеакции со вода

dobivanje na hidroksidiДобивање на хидроксиди

soli hloridi sulfati i nitratiСоли, хлориди, сулфати и нитрати

reakcii na karbonatiРеакции на карбонати

zosto tortata rasteЗошто тортата расте

kiselini i baziКиселини и бази

upotreba na indikatoriУпотреба на индикатори

izrabotka na sopstveni indikatoriИзработка на сопствени индикатори

reakcii na neutralizacijaРеакција на неутрализација

korozija na metaliКорозија на метали

istrazuvanje na korozijataИстражување на корозијата

zasrita od korozijaЗаштита од корозија

samoproverka na temata hemiski reakcii.pptСамопроверка на темата хемиски реакции

jaglerodni soedinenijaЈаглеродни соединенија

alkaniАлкани

fosilni gorivaФосилни горива

alternativni gorivaАлтернативни горива

evaluacija na primenata na gorivotoЕвалуација на примената на горивото

samoproverka na temata hemija na jaglerodni soedinenija.pptСамопроверка на темата хемија на јаглеродни соединенија

донирај

Генерален спонзор

генерален спонзор

Пријатели на науката

спонзор
спонзор
спонзор

Хемија за сите

Мoже ли да се намириса дождот?

Дали некогаш сте ја слушнале фразата „мириса на дожд“?


Криогеника

Еден ден ќе имаме технологија да ги вратиме замрзнатите луѓе во живот


Луј Пастер, пивото, тајниот свет на микробите и развојот на модерната медицина

Ви се верува дека пивото е основа на модерната медицина?


Велигденска хемија

Од хемиски аспект да ја разгледаме традицијата на боење на велигденски јајца


>>Види повеќе слични содржини!

Презентации и поимници

Презентации за основно образование

e hemija

Презентации за средно образование

hemija .ppt

Контактни информации:

e-hemija logo

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката
„Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп

Испрати порака:
e-hemija контакт

Е-Хемија на Facebook:
e-hemija facebook

Е-Хемија на Twitter:
e-hemija facebook

Пријатели на науката:

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката „Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп
Copyright © 2024 ehemija.mk

WebDesign www.nainternet.mk

e-hemija