Презентации по хемија за студенти

Дидактички материјали и дигитални содржини по хемија за високо образование. Физичка хемија

Физичка хемија - презентации

Презентациите не се наменети за гледање на мобилен телефон и се само за читање (Read Only) !

Агрегатни состојби на материјатаАгрегатни состојби на материјата (Види повеќе за презентацијата)

Гасови и гасни закони I делГасови и гасни закони I дел (Види повеќе за презентацијата)

Фан дер Валсова равенкаФан дер Валсова равенка (Види повеќе за презентацијата)

Реални гасовиРеални гасови (Види повеќе за презентацијата)

Задачи од гасни закониЗадачи од гасни закони (Види повеќе за презентацијата)

Кристални структуриКристални структури (Види повеќе за презентацијата)

Кристални структури II, Фактор на атомско пакувањеКристални структури II, Фактор на атомско пакување (Види повеќе за презентацијата)

Кристали и кристалографијаКристали и кристалографија (Види повеќе за презентацијата)

Типови на кристалиТипови на кристали (Види повеќе за презентацијата)

Аморфни супстанциАморфни супстанци (Види повеќе за презентацијата)

КвазикристалиКвазикристали (Види повеќе за презентацијата)

Бравеови решетки и Милерови индексиБравеови решетки и Милерови индекси (Види повеќе за презентацијата)

СиметријаСиметрија (Види повеќе за презентацијата)

Симетрија на кристалиСиметрија на кристали (Види повеќе за презентацијата)

Дефекти на кристалиДефекти на кристали (Види повеќе за презентацијата)

Термодинамика на кристалиТермодинамика на кристали (Види повеќе за презентацијата)

Дифузија кај кристалиДифузија кај кристали (Види повеќе за презентацијата)

Стереографска проекција на кристалиСтереографска проекција на кристали (Види повеќе за презентацијата)

Кристалографија на макромолекулиКристалографија на макромолекули (Види повеќе за презентацијата)

Кристали на макромолекули и пристапи за решавање на фазниот проблемКристали на макромолекули и пристапи за решавање на фазниот проблем (Види повеќе за презентацијата)

Минерали и кристалиМинерали и кристали (Види повеќе за презентацијата)

Од класична физика до квантна механикаОд класична физика до квантна механика (Види повеќе за презентацијата)

Квантна хемијаКвантна хемија (Види повеќе за презентацијата)

Квантна хемија, квантни броеви. Честичка во кутијаКвантна хемија, квантни броеви. Честичка во кутија (Види повеќе за презентацијата)

Квантна хемија и спински квантен бројКвантна хемија и спински квантен број (Види повеќе за презентацијата)

Квантна хемија и атомски орбиталиКвантна хемија и атомски орбитали (Види повеќе за презентацијата)

Повеќе електронски системи и теорија на електронска густинаПовеќе електронски системи и теорија на електронска густина (Види повеќе за презентацијата)

Квантна механика и хемиско сврзувањеКвантна механика и хемиско сврзување (Види повеќе за презентацијата)

Почетоците на квантната механикаПочетоците на квантната механика (Види повеќе за презентацијата)

Феномени на квантната механикаФеномени на квантната механика (Види повеќе за презентацијата)

Квантен компјутерКвантен компјутер (Види повеќе за презентацијата)

Квантен компјутер IIКвантен компјутер II (Види повеќе за презентацијата)

Квантни точкиКвантни точки (Види повеќе за презентацијата)

Хартри-Фокова метода на самоусогласено полеХартри-Фокова метода на самоусогласено поле (Види повеќе за презентацијата)

Примена на квантнaта хемија во објаснувањето на ЕАЅПримена на квантнaта хемија во објаснувањето на ЕАЅ (Види повеќе за презентацијата)

Метод на линеарна комбинација на некои дадени функцииМетод на линеарна комбинација на некои дадени функции (Види повеќе за презентацијата)

ТермохемијаТермохемија (Види повеќе за презентацијата)

Задачи од термохемијаЗадачи од термохемија (Види повеќе за презентацијата)

Енталпија на јонска решеткаЕнталпија на јонска решетка (Види повеќе за презентацијата)

Кинетика на хемиските реакцииКинетика на хемиските реакции (Види повеќе за презентацијата)

Ред на хемиски реакции и закон за дејство на маситеРед на хемиски реакции и закон за дејство на масите (Види повеќе за презентацијата)

Хетерогена катализаХетерогена катализа (Види повеќе за презентацијата)

Кинетика на комплексни реакцииКинетика на комплексни реакции (Види повеќе за презентацијата)

Катализа и зелена хемијаКатализа и зелена хемија (Види повеќе за презентацијата)

Вовед во термодинамиката 1Вовед во термодинамиката 1 (Види повеќе за презентацијата)

Вовед во термодинамиката 2Вовед во термодинамиката 2 (Види повеќе за презентацијата)

Примена на прв и втор закон на термодинамикатаПримена на прв и втор закон на термодинамиката (Види повеќе за презентацијата)

Ентропија и втор закон на термодинамикатаЕнтропија и втор закон на термодинамиката (Види повеќе за презентацијата)

Термодинамика на максимална ентропијаТермодинамика на максимална ентропија (Види повеќе за презентацијата)

Вовед во статистичка механикаВовед во статистичка механика (Види повеќе за презентацијата)

Хемиска термодинамика и статистичка механикаХемиска термодинамика и статистичка механика (Види повеќе за презентацијата)

Статистичка механика квантна хемијаСтатистичка механика квантна хемија (Види повеќе за презентацијата)

Теорија на нехомогени раствориТеорија на нехомогени раствори (Види повеќе за презентацијата)

донирај

Генерален спонзор

генерален спонзор

Пријатели на науката

спонзор
спонзор
спонзор

Хемија за сите

Мoже ли да се намириса дождот?

Дали некогаш сте ја слушнале фразата „мириса на дожд“?


Криогеника

Еден ден ќе имаме технологија да ги вратиме замрзнатите луѓе во живот


Луј Пастер, пивото, тајниот свет на микробите и развојот на модерната медицина

Ви се верува дека пивото е основа на модерната медицина?


Велигденска хемија

Од хемиски аспект да ја разгледаме традицијата на боење на велигденски јајца


>>Види повеќе слични содржини!

Презентации и поимници

Презентации за основно образование

e hemija

Презентации за средно образование

hemija .ppt

Контактни информации:

e-hemija logo

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката
„Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп

Испрати порака:
e-hemija контакт

Е-Хемија на Facebook:
e-hemija facebook

Е-Хемија на Twitter:
e-hemija facebook

Пријатели на науката:

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката „Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп
Copyright © 2024 ehemija.mk

WebDesign www.nainternet.mk

e-hemija