Презентации по хемија за студенти

Дидактички материјали и дигитални содржини по хемија за високо образование. Аналитичка хемија

Аналитичка хемија - презентации

Презентациите не се наменети за гледање на мобилен телефон и се само за читање (Read Only) !

Квалитативна аналитичка хемијаКвалитативна аналитичка хемија (Види повеќе за презентацијата)

АстрохемијаАстрохемија (Види повеќе за презентацијата)

Инфрацрвена спектроскопијаИнфрацрвена спектроскопија (Види повеќе за презентацијата)

IR спектроскопија, анализа на спектриIR спектроскопија, анализа на спектри (Види повеќе за презентацијата)

Eлектрон спин резонантна спектроскопија  ESREлектрон спин резонантна спектроскопија ESR (Види повеќе за презентацијата)

Флуоресцентна спектроскопијаФлуоресцентна спектроскопија (Види повеќе за презентацијата)

Фотоелектронска спектроскопија (PES)Фотоелектронска спектроскопија (PES) (Види повеќе за презентацијата)

Фотоелектронска спектроскопија со Х зрациФотоелектронска спектроскопија со Х зраци (Види повеќе за презентацијата)

Ласерски индуцирана флуоресценцијаЛасерски индуцирана флуоресценција (Види повеќе за презентацијата)

Енергетско дисперзивна рендгенска спектроскопијаЕнергетско дисперзивна рендгенска спектроскопија (Види повеќе за презентацијата)

Електронска парамагнетска резонанцаЕлектронска парамагнетска резонанца (Види повеќе за презентацијата)

НаноскопијаНаноскопија (Види повеќе за презентацијата)

Систематско докажување на катјониСистематско докажување на катјони (Види повеќе за презентацијата)

Вовед во квантитативна анализаВовед во квантитативна анализа (Види повеќе за презентацијата)

ПуфериПуфери (Види повеќе за презентацијата)

Пуфери во почватаПуфери во почвата (Види повеќе за презентацијата)

Пуфери во живите организмиПуфери во живите организми (Види повеќе за презентацијата)

Киселинско - базни титрацииКиселинско - базни титрации (Види повеќе за презентацијата)

Ултравиолетова и видлива спектроскопијаУлтравиолетова и видлива спектроскопија (Види повеќе за презентацијата)

Јонски рамнотежи во водни системиЈонски рамнотежи во водни системи (Види повеќе за презентацијата)

Транзициона апсорпциона спектроскопијаТранзициона апсорпциона спектроскопија (Види повеќе за презентацијата)

Електрохемиска импедансна спектроскопијаЕлектрохемиска импедансна спектроскопија (Види повеќе за презентацијата)

Фемтосекундна ласерска спектроскопијаФемтосекундна ласерска спектроскопија (Види повеќе за презентацијата)

Mössbauer-ова спектроскопијаMössbauer-ова спектроскопија (Види повеќе за презентацијата)

Атомска апсорпциона спектроскопијаАтомска апсорпциона спектроскопија (Види повеќе за презентацијата)

NMR Вовед во спектроскопијаNMR Вовед во спектроскопија (Види повеќе за презентацијата)

NMR спектроскопија - теоретски делNMR спектроскопија - теоретски дел (Види повеќе за презентацијата)

NMR СпектроскопијаNMR Спектроскопија (Види повеќе за презентацијата)

NMR Анализа на спектриNMR Анализа на спектри (Види повеќе за презентацијата)

NMR Определување на структура на молекули - прв делNMR Определување на структура на молекули - прв дел (Види повеќе за презентацијата)

NMR Определување на структура на молекули - втор делNMR Определување на структура на молекули - втор дел (Види повеќе за презентацијата)

донирај

Генерален спонзор

генерален спонзор

Пријатели на науката

спонзор
спонзор
спонзор

Хемија за сите

Хлорирање базени

Како хемијата ни обезбедува чиста вода во базените.


Мoже ли да се намириса дождот?

Дали некогаш сте ја слушнале фразата „мириса на дожд“?


Криогеника

Еден ден ќе имаме технологија да ги вратиме замрзнатите луѓе во живот


Луј Пастер, пивото, тајниот свет на микробите и развојот на модерната медицина

Ви се верува дека пивото е основа на модерната медицина?


>>Види повеќе слични содржини!

Презентации и поимници

Презентации за основно образование

e hemija

Презентации за средно образование

hemija .ppt

Контактни информации:

e-hemija logo

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката
„Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп

Испрати порака:
e-hemija контакт

Е-Хемија на Facebook:
e-hemija facebook

Е-Хемија на Twitter:
e-hemija facebook

Пријатели на науката:

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката „Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп
Copyright © 2024 ehemija.mk

WebDesign www.nainternet.mk

e-hemija