Хемија за сите

Луј Пастер, пивото, тајниот свет на микробите и развојот на модерната медицина

Ви се верува дека пивото е основа на модерната медицина?

Сè започна во 1850-тите со научникот Луј Пастер.Тој го измислил процесот наречен „пастеризација“. Чудно, но луѓето секогаш го поврзуваат ова со млекото. Но, всушност пивото е првиот пијалок кој бил пастеризиран. Пастер се обидел да одговори на прашањето: Зошто пивото понекогаш се расипува?

Потоа дошол до изненадувачко откритие. Пивото е живо. Заедно со големите кружни клетки од квасец, забележал нешто помало и позлобно. Видел помали бактериски клетки и заклучил дека бактеријата предизвикува расипување. Пастер открил бактерија, претходно непозната микроскопска форма на живот. Таа била причината поради која пивото се расипувало, но откритието имаше огромни импликации за целото човештво затоа што потоа си поставил едноставно, но брилијантно прашање: ако бактериите можат да го разболат пивото, дали би можеле да им го направат истото на луѓето?

luj paster

Теоријата за микроби звучи досадно, но таа е камен-темелник на модерната медицина бидејќи пред неа никој немаше поим дека бактериите воопшто постојат. Пред да се постави теоријата на бактериите, луѓето не беа сигурни што ги предизвикува болестите: лошиот воздух што излегува од мочуриштата или злите духови. За прв пат човекот сфатил дека микробите и бактериите предизвикуваат болест, а штом ќе ја знаете причината, можете да побарате лек: вакцините кои практично ги избришаа убиствените болести како што се големите сипаници и полиото, плус развој на медицинската стерилност. Пред да се разбере теоријата на микроби, лекарите, на пример, можеле да дојдат директно од аутопсија за да и помогнат на жената да се породи. Но, по откривањето на оваа теорија, само едноставна препорака; измијте ги рацете пред да и помогнете на жената да се породи, инцидентите на овие инфекции се заобиколија и спасија милиони животи.

Пиво, благодариме за сè!

paster mikrobi

Кој е Луј Пастер?

Луј Пастер е роден на 27 декември 1822 година во Дол, Франција, во католичко семејство на сиромашен кожар.Тој се покажал просечен ученик во раните години. Во 1840 година, дипломиралфилозофија а одвај успеал да го положи baccalauréat scientifique (општа наука) во 1842 година но со просечна оценка по хемија.Во 1845 година станал магистер на природни науки. Во 1846 годинае назначен за професор по физика, но хемичарот Антоан Балард го вработилкако лабораториски асистенти тој веднаш го започнал своето истражување во кристалографијата и во 1847 година ги поднесол своите две тези, едната за хемија, а другата за физика.

Пастер бил назначен за професор по хемија на Универзитетот во Стразбур во 1848 година, а станал претседател на хемиското друштво во 1852 година. Токму во таа прилика Пастер ја изговорил својата често цитирана забелешка: „Во полето на набљудувањето, шансата му оди во прилог само на подготвениот ум“.

Во 1857 година, се преселил во Париз како директор на École Normale Supérieure каде што ја презел контролата од 1858 до 1867 година и вовел низа реформи за подобрување на стандардот на научната работа, што довело до подобри резултати, поголема конкуренција и зголемен престиж на академијата.

Во 1863 година, тој бил назначен за професор по геологија, физика и хемија на École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. Во Париз, тој го основал Институтот Пастер во 1887 година, во кој бил нејзин директор до крајот на својот живот.

Молекуларна асиметрија

Во раната работа на Пастер како хемичар, тој ги испитувал хемиските, оптичките и кристалографските својства на група соединенија познати како тартарати.

призмиПастер ги раздвоил левиот и десниот кристален облик еден од друг за да формира два вида на кристали.

Тој го решил проблемот во врска со природата на винската киселина во 1848 година. Растворот на ова соединение добиено од живите суштества ја ротира рамнината на поларизација на светлината што минува низ неа. Проблемот бил што винската киселина добиена со хемиска синтеза немала таков ефект, иако нејзините хемиски реакции биле идентични и нејзиниот елементарен состав бил ист.Пастер забележал дека во рацемскитесмеси на тартарати, половина од кристалите биле десногири, а половината левогири т.е утврдил дека оптичката активност е поврзана со обликот на кристалите и дека асиметричниот внатрешен распоред на молекулите на соединението е одговорен за извртување на светлината.Тартатите (2R,3R)- и (2S,3S)- биле изометриски, огледални слики еден на друг. Ова беше прв пат некој да демонстрира молекуларна хиралност, а исто така и првото објаснување на изомеризмот.

Некои историчари сметаат дека работата на Пастер во оваа област е негов „најдлабок и најоригинален придонес за науката“ и негово „најголемо научно откритие“.

Теорија на болести на ферментација и микробите

Пастер пишувал и за алкохолната ферментација. Во тоа време, преовладувачката парадигма била дека ферментацијата е хемиски катализиран процес поради супстанци наречени „ферменти“. Натуралистите го опишале присуството на бројни квасци кои секогаш ја придружуваат алкохолната ферментација. Во голема мера се верувало дека овие квасци не се ништо друго освен сложена хемиска супстанца, која делува како катализатор во претворањето на шеќерите во алкохол. Различни други „ферменти“(на пример, млечна киселина, оцетна киселина) исто така се сметале за сложен материјал кој делува како катализатор, чисто со хемиски контакт. Но Пастер покажал дека оваа теорија е неточна и дека квасецот е одговорен за ферментација за производство на алкохол од шеќер. Истотака, покажал дека, кога различен микроорганизам го контаминирал виното, се создавала млечна киселина, што го прави виното кисело. Во 1861 година, забележал дека помалку шеќер ферментира по дел од квасецот кога квасецот бил изложен на воздух. Пониската стапка на аеробна ферментација станала позната како Пастеров ефект.

Истражувањето на Пастер исто така покажале дека растот на микроорганизмите е одговорен за расипување на пијалоците, како што се пивото, виното и млекото.Тој измислил процес во кој течностите како млекото се загреваат на температура помеѓу 60 и 100 °C. Ова ги убило повеќето бактерии и мувла кои веќе се присутни во нив. Тој и Клод Бернард ги завршиле тестовите на крвта и урината на 20 април 1862 година. Методот станал познат како пастеризација и набрзо бил применет на пивото и млекото.Контаминацијата со пијалоци го навела до идејата дека микроорганизмите што ги инфицираат животните и луѓето предизвикуваат болести. Тој предложил да се спречи навлегувањето на микроорганизми во човечкото тело, што доведе Џозеф Листер да развие антисептички методи во хирургијата.

Спонтано генерирање

Пастер покажал дека кожата на грозјето е природен извор на квасец и дека стерилизираното грозје и сокот од грозје никогаш не ферментираат. Со стерилизирани игли вадел сок од грозје од под кожата, а исто така го покривал грозјето со стерилизирана крпа. И двата експерименти не можеле да произведат вино во стерилизирани контејнери.

Пастер извршил неколку експерименти за да го побие спонтаното генерирање. Во колба ставил зовриена течност и пуштил топол воздух да влезе во колбата. Потоа ја затворил колбата и во неа не растеле никакви организми.

пастеризација

Во друг експеримент, кога ги отворил колбите со зовриена течност, прашината навлегла во колбите, предизвикувајќи во некои од нив да растат организми.

има организми

Пастер, исто така, користел колби со лебедов врат што содржи течност што може да се ферментира. На воздухот му било дозволено да влезе во колбата преку долга крива цевка која правела честички од прашина да се лепат до неа. Ништо не растелово нив освен ако колбите не биле навалени, поради што течноста ги допирала контаминираните ѕидови на вратот.

пастер експеримент

Ова покажало дека живите организми кои растеле во такви колби дошле од надвор, со прашината, наместо спонтано да се создаваат во течноста или од дејството на чист воздух.

Тој заклучил дека:„Никогаш доктрината за спонтано генерирање нема да закрепне од смртниот удар на овој едноставен експеримент. Не е позната околноста во која може да се потврди дека микроскопските суштества дошле на светот без бактерии, без родители слични на нив самите“.

Луј Пастер, убиец на невидливи чудовишта: Имунологија и вакцинација

вакцинација

Подоцнежната работа на Пастер за болести вклучува работа на пилешката колера. За време на ова истражување, културата на одговорните бактерии се расипала и не успеала да предизвика болест кај некои кокошки што тој ги заразувал со болеста. По повторното користење на овие здрави кокошки, Пастер открил дека не може да ги зарази, дури ни со свежи бактерии; ослабените бактерии предизвикале кокошките да станат имуни на болеста, иако тие предизвикале само благи симптоми.

Во 1880 година, Пастер ги претставил своите резултати на Француската академија на науките, велејќи дека бактериите биле ослабени со контакт со кислород. Тој објаснил дека бактериите кои се чуваат во затворени садови никогаш не ја изгубиле својата вирулентност, а само оние кои се изложени на воздух во медиумот за култура може да се користат како вакцина. Пастер го вовел терминот „атенуација“за ова слабеење на вирулентноста како што го презентирал пред академијата.

Антракс

Во 1870-тите, тој го применил овој метод на имунизација на антракс, кој влијаел на стоката и предизвикал интерес за борба против други болести. Пастер одгледувал бактерии од крвта на животните заразени со антракс. Мубило кажано дека овците што умреле од антракс биле закопани на полето. Пастер мислел дека дождовните црви можеби ги извадиле бактериите на површината. Во изметот на дождовните црви пронашол бактерија на антракс, што покажало дека е во право.Тој им порачал на сточарите да не закопуваат мртви животни на нивите.Во почетокот на 1881 година, открил дека растењето на бацилите на антракс на околу 42 °C ги прави неспособни да произведуваат спори.

Пастер не открил директно како ги подготвувал вакцините но неговите лабораториски тетратки, сега во Националната библиотека во Париз, покажуваат дека користел топлина и калиум дихромат.

Поимот за слаба форма на болест која предизвикува имунитет на вирулентната верзија не била нова; ова било познато одамна за сипаниците. Познато е дека инокулацијата со сипаници (вариолација) резултира со многу помалку тешка болест и значително намалена смртност, во споредба со природно стекнатата болест. Едвард Џенер, исто така, ја проучувал вакцинацијата со употреба на кравји сипаници (vaccinia) за да се даде вкрстен имунитет на сипаници во доцните 1790-ти, а до почетокот на 1800-тите вакцинацијата се проширила во поголемиот дел од Европа.

Разликатапомеѓу вакцинацијата против сипаници и вакцинацијата против антракс или пилешка колера беше во тоа што последните два организми на болеста беа вештачки ослабени, така што не требаше да се најде природно слаба форма на организмот на болеста. Ова откритие направи револуција во работата на заразните болести, а Пастер на овие вештачки ослабени болести им го даде генеричкото име „вакцини“, во чест на откритието на Џенер.

Беснило

весник

Пастер ја произвел првата вакцина за беснило со одгледување на вирусот кај зајаци, а потоа ослабувајќи го со сушење на засегнатото нервно ткиво. Успехот на третманот ги поставил темелите за производство на многу други вакцини.

пастер

Врз основа на ова достигнување е изграден и првиот од институтите Пастер каде биле развивани вакцините против колера, дифтерија, чума, беснило, жолта треска, туберкулоза и антракс.

Врз основа на дополнителни испитувања на документите на Пастер, може да се каже дека имал и многу маани: „понекогаш го сметале за нефер, борбен, арогантен, непривлечен по став, нефлексибилен, па дури и догматичен“.Не се ракувал со никого, а не правел исклучоци ниту кога биле во прашање членовите на кралското семејство. Бил преплашен од потенцијалните болести што би можел да ги добие од луѓето со кои доаѓал во контакт.

 

Автор на статијата: Блаже Димески
06 јуни 2024
Мoже ли да се намириса дождот?

Дали некогаш сте ја слушнале фразата „мириса на дожд“?

Криогеника

Еден ден ќе имаме технологија да ги вратиме замрзнатите луѓе во живот

Велигденска хемија

Од хемиски аспект да ја разгледаме традицијата на боење на велигденски јајца

>> Прочитај повеќе слични содржини!   

донирај

Генерален спонзор

генерален спонзор

Пријатели на науката

спонзор
спонзор
спонзор

Презентации и поимници

Презентации за основно образование

e hemija

Презентации за средно образование

hemija .ppt

Контактни информации:

e-hemija logo

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката
„Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп

Испрати порака:
e-hemija контакт

Е-Хемија на Facebook:
e-hemija facebook

Е-Хемија на Twitter:
e-hemija facebook

Пријатели на науката:

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката „Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп
Copyright © 2024 ehemija.mk

WebDesign www.nainternet.mk

e-hemija