Хемија за сите

Гopивни ќeлии базирани на амонијак

Гopивнитe ќeлии пpeкy хeмиcкa peaкцијa ги пpeтвopaaт вoдopoдoт и киcлopoдoт вo eлeктpичнa eнepгијa

Автомобилските гиганти вложуваат милијарди евра во технологијата базирана на водородни ќелии и со тоа признаваат дека тука се крие огромен потенцијал за мобилност без штетни издувни гасови.

Гopивнитe ќeлии пpeкy хeмиcкa peaкцијa ги пpeтвopaaт вoдopoдoт и киcлopoдoт вo eлeктpичнa eнepгијa. Kaкo peзyлтaт нa oвoј пpoцec, ce фopмиpa вoдa и ce ocлoбoдyвa гoлeмо кoличество нa тoплинa. Бидeјќи киcлopoдoт изoбилyвa вo aтмocфepaтa, ocтaнyвa caмo дa ce дoдaдe вoдopoд вo гopивнaтa ќeлијa. Oвaa cyпcтaнцa лecнo ce дoбивa co пpoцecoт нa eлeктpoлизa вo иcтoимeниoт aпapaт, нapeчeн eлeктpoлизер.

Водород од амонијак

Истражувачки тим од Универзитетот во Висконсин - Медисон идентификуваше нов начин за претворање на амонијакот во  гасовит азот и водород , преку процес што може да биде чекор поблизу кон амонијакот кој  ќе ги замени горивата базирани на јаглерод.


gorivni kelii

Научниците открија дека додавањето на амонијак преку метален катализатор кој  содржи рутениум(наместо платина), спонтано произведува азот и водород, што значи дека не е потребна дополнителна енергија. Покрај тоа, металниот катализатор, кој е подложен на онечистување(труење на катализаторот) може да се рециклира (преку изложување на кислород) и да се користи постојано, што е многу почист процес отколку користење горива базирани на јаглерод.


азот водород

Амонијакот  согорува и се користи  како извор на гориво многу години, од пред втората светска војна. Сепак, согорувањето на амонијак ослободува токсични гасови од азотен оксид/и.

Ако реакцијата  би била изведувана во горивни ќелии каде амонијакот и рутениумот реагираат на површината на електродата, таа би можела да произведе електрична енергија без тие токсични нуспродукти.

Според  научниците, ќе има многу придобивки од користењето на амонијак како заеднички извор на енергија или гориво. Тој е компресибилен, како пропан, лесен за транспорт и лесен за складирање. Иако некои горивни ќелии со амонијак веќе постојат, тие, за разлика од овој нов процес, бараат дополнителна енергија, на пример, за првото разложување на амонијакот на азот и водород.

Следните чекори на групата вклучуваат откривање како да се дизајнираат горивни ќелии што ќе ги искористат предностите на новото откритие и разгледување на еколошки начини за создавање на потребните почетни материјали.

Рутениумот е метал со атомски број 44 и е тврд, скап, сребрено-бел член на платинската група на елементи.За подобрување на неговата ефикасност се користи основа од зеолит(мешан оксид од силициум и алуминиум, кој е вид на кристален минерал поврзан со пори на нанометарско ниво) или наночестички од  бариум хексаалуминат. Откриено  е дека присуството на електронски интеракции помеѓу Ru и бариум хексаалуминатот  ја подобрува  густината на електроните и  ја подобрува  стапката на рекомбинативна десорпција на азот над површината на Ru, што  доведува до одлична каталитичка активност

 

заштита од загадување на воздухот од автомобили

Автор на статијата: Блаже Димески
02 јануари 2022
Велигденска хемија

Од хемиски аспект да ја разгледаме традицијата на боење на велигденски јајца

Карминска киселина

Некои работи е подобро да не се знаат. Прехранбена боја од бубачки

Роберт Бунзен не е заслужен само за пламеникот...

Овој генијален научник е многу, многу повеќе од иноватор на таа практична алатка

>> Прочитај повеќе слични содржини!   

донирај

Генерален спонзор

генерален спонзор

Пријатели на науката

спонзор
спонзор
спонзор

Презентации и поимници

Презентации за основно образование

e hemija

Презентации за средно образование

hemija .ppt

Контактни информации:

e-hemija logo

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката
„Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп

Испрати порака:
e-hemija контакт

Е-Хемија на Facebook:
e-hemija facebook

Е-Хемија на Twitter:
e-hemija facebook

Пријатели на науката:

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката „Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп
Copyright © 2024 ehemija.mk

WebDesign www.nainternet.mk

e-hemija