Хемија за сите

Дмитри Иванович Менделеев

Неговото име асоцира на Периодниот систем на елементите, неговиот научен опус е малку познат. Прочитајте каков сестран научник и гениј бил.

Иако неговото име веднаш не асоцира на Периодниот систем на елементите, неговиот научен опус е релативно малку познат.

Прочитајте каков сестран научник и гениј бил.

 • Менделеев е автор на фундаментални истражувања во областа на хемијата, физиката, метрологијата, метеорологијата, економијата, основните дела за аеронаутика, земјоделство, хемиска технологија, јавно образование и други дела тесно поврзани со потребите на развојот на производните сили на Русија.
 • Менделеев ги истражувал (1854-1856) феномените на изоморфизмот, откривајќи ја врската помеѓу кристалната форма и хемискиот состав на соединенијата, како и зависноста на својствата на елементите од вредноста на нивните атомски волумени.
 • Открива, во 1860 година „температура на апсолутно вриење на течности“, или критична температура.
 • Дизајнирал и усовршил уред за одредување на густината на течности.
 • Создава во 1865-1887 година теорија  за хидратација на раствори.
 • Развива и истражува соединенија со променлив состав.
 • Истражувајќи гасови, во 1874 година тој ја пронашол општата равенка на состојбата на идеален гас, вклучувајќи ја зависноста на состојбата на гасот од температурата, што беше откриено во 1834 година од физичарот Клапејрон (равенката Клапејрон - Менделеев )
 • Тој го измисли пироколодион, еден вид бесчаден барут, заснован на нитроцелулоза.
 • Во 1877 година тој ја изложува  хипотезата за потеклото на нафтата од тешки метални карбиди-абиогенетика (денес повеќето научници не ја прифаќаат);
 • Го  предложил принципот на фракционо дестилирање во рафинирање на нафта.
 • Во 1880 година тој ја изнесува идејата за гасификација на јагленот.
 • Тој се занимава со хемизација на земјоделството, промовира употреба на минерални ѓубрива, наводнување на суви земјишта.
 • Автор на голем број дела за метрологија. Тој создаде точна теорија за ваги, ги разви најдобрите дизајни на аналитички ваги предложил  најточни техники за мерење.
 • Менделеев напишал 432 основни дела, од кои 40 се посветени на хемијата, 106 - физичка хемија, 99 - физика, 22 - географија, 99 - технологија и индустрија, 37 - економија и социјални теми, 29 - земјоделство, образование и други дела.
 • Во 1906  година бил номиниран за Нобеловата награда која никогаш не му била доделена
 • Менделеев починал на 2 февруари 1907 година во Санкт Петербург.
 • Во 1955 година во Калифорнија, вештачки е добиен радиоактивен елемент со атомски број 101, кој го доби името Менделевиум - во чест на Дмитриј Иванович Менделеев.
 • Голем кратер на Месечината, кој се наоѓа на далечната страна на Месечината, го носи  името на овој научник.
 • Руската академија на науките повремено доделува Златен медал Менделеев (од 1965 година наваму)
 • Минералот менделеевит Ce, Cs6(Ce22Ca6)(Si70O175)(OH,F)14(H2O)21   е наречен во негова чест.
20 јуни 2021
Роберт Бунзен не е заслужен само за пламеникот...

Овој генијален научник е многу, многу повеќе од иноватор на таа практична алатка

Сите бои на крвта

Црвената не е единствената боја на крвта

Казимир Функ, таткото и кумот на витамините

Со своите истражувања и епохални откритија, Функ придонесе за невиден развој на медицината

>> Прочитај повеќе слични содржини!   

донирај

Генерален спонзор

генерален спонзор

Пријатели на науката

спонзор
спонзор
спонзор

Презентации и поимници

Презентации за основно образование

e hemija

Презентации за средно образование

hemija .ppt

Контактни информации:

e-hemija logo

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката
„Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп

Испрати порака:
e-hemija контакт

Е-Хемија на Facebook:
e-hemija facebook

Е-Хемија на Twitter:
e-hemija facebook

Пријатели на науката:

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката „Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп
Copyright © 2024 ehemija.mk

WebDesign www.nainternet.mk

e-hemija